Наукові заходи

ОГОЛОШЕННЯ

Запрошуємо викладачів, докторантів, аспірантів та студентів
взяти участь у фаховому науковому семінарі
за матеріалами дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора філософії
за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали
“Синтез, структура, фізичні та електрохімічні властивості нанокомпозиту NiWO4/С”.
Дата проведення – 05 вересня
Час – 15:00
Місце – 115 аудиторія адміністративного корпусу
Доповідач — Юрій СТАРЧУК – аспірант кафедри матеріалознавства і новітніх технологій

Голова семінару  Володимир КОЦЮБИНСЬКИЙ – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри матеріалознавства і новітніх технологій

Секретар семінару  Іван ЯРЕМІЙ – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій

Запрошуються члени професорсько-викладацького складу університету, аспіранти, студенти