Наукові заходи

ОГОЛОШЕННЯ

4 квітня 2024 року о 15.00 в ауд.23 ЦК відбудеться лекція доктора фізико-математичних наук, професора Василя Шендеровського «Внесок українських вчених у світову науку». Запрошуються викладачі, аспіранти та студенти кафедри.

 

________________________________________________________

Звітна наукова конференція викладачів, докторантів,

аспірантів та студентів університету за 2023 рік

 01.04.2024 о 1400

 Вступне слово:

Ректор, доктор політичних наук, професор Ігор Євгенович ЦЕПЕНДА

 Обговорення доповідей:
1. Методика навчання української мови за професійним спрямуванням: сучасний стан і перспективи розвитку.
Доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри початкової освіти педагогічного інституту Ірина Михайлівна ГУМЕНЮК

2. Здоров’язбережувальне виховання учнів загальноосвітніх шкіл Польщі (ХХ – початок ХХІ століття): теорія і практика.
Доктор педагогічних наук, професор кафедри початкової освіти Лариса Володимирівна СЛИВКА

Пленарне засідання відбуватиметься у змішаному форматі: в а. 23 та на платформі Zoom

 

03.04.2024 – пленарне засідання секцій у навчальних підрозділах

14.00 – 16.00 Фізико-технічний факультет    (ауд. 115, ц.к.)

________________________________________________________

Фаховий семінар для апробації дисертації Іванічка Олега Миколайовича

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії» від 12.01.2022 № 44 та Положення про порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, введеного в дію наказом від 31.03.2022 № 149, для забезпечення проведення попередньої експертизи дисертації на тему “Механізми накопичення заряду асиметричними системами на основі вуглецевого матеріалу різної морфології і структури”, виконану аспірантом 4 року навчання денної державної форми Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали Іванічком Олегом Миколайовичем, та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.

Фаховий семінар для апробації дисертації Іванічка Олега Миколайовича відбудеться 18 березня 2024 року на кафедрі а кафедрі матеріалознавства і новітніх технологій фізико технічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника в аудиторії 115 о 15:00 годині у такому складі:

Коцюбинський В. О. – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри матеріалознавства і новітніх технологій – голова

Колковський П. І. – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри матеріалознавства і новітніх технологій – секретар семінару;

Ільницький Р. В. – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій, завідувач відділу аспірантури і докторантури – гарант даної ОНП, член семінару;

Будзуляк І. М. – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій – науковий керівник;

Яремій І. П. – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій – член семінару;

Гасюк І. М. – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій, декан фізико-технічного факультету – член семінару;

Бойчук В. М. – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій – член семінару;

Рачій Б. І. – доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник кафедри матеріалознавства і новітніх технологій – член семінару;

Яблонь Л. С. – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізики і методики викладання – член семінару;

Салій Я. П. – фізико-математичних наук, професор фізики і хімії твердого тіла – член семінару;

Горічок І. В. – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізики і хімії твердого тіла – член семінару;

Мандзюк В. І. – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри комп’ютерної інженерії та електроніки – член семінару;

Никируй Л. І. – кандидат фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри фізики і хімії твердого тіла – член семінару;

Кайкан Л. С. – доктор фізико-математичних наук – член семінару.

________________________________________________________

 

Фаховий семінар для апробації дисертації Годлевського Миколи Андрійовича

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії» від 12.01.2022 № 44 та Положення про порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, введеного в дію наказом від 31.03.2022 № 149, для забезпечення проведення попередньої експертизи дисертації на тему “Нанокомпозити CuFe2O4/відновлений оксид графену: синтез, структурно-морфологічні та електрохімічні властивості”, виконану аспірантом 4 року навчання денної державної форми Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали Годлевським Миколою Андрійовичем, та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.

Фаховий семінар для апробації дисертації Годлевського Миколи Андрійовича відбудеться 18 березня 2024 року на кафедрі на кафедрі матеріалознавства і новітніх технологій фізико-технічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника в аудиторії 115 о 16:00 годині у такому складі:

Яремій І. П. – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій – голова семінару;

Колковський П. І. – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри матеріалознавства і новітніх технологій – секретар семінару;

Ільницький Р. В. – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій, завідувач відділу аспірантури і докторантури – гарант даної ОНП, член семінару;

Коцюбинський В. О. – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри матеріалознавства і новітніх технологій – науковий керівник;

Будзуляк І. М. – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій – член семінару;

Гасюк І. М. – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій, декан фізико-технічного факультету – член семінару;

Бойчук В. М. – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій – член семінару;

Рачій Б. І. – доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник кафедри матеріалознавства і новітніх технологій – член семінару;

Яблонь Л. С. – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізики і методики викладання – член семінару;

Салій Я. П. – доктор фізико-математичних наук, професор фізики і хімії твердого тіла – член семінару;

Горічок І. В. – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізики і хімії твердого тіла – член семінару;

Мандзюк В. І. – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри комп’ютерної інженерії та електроніки – член семінару;

Никируй Л. І. – кандидат фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри фізики і хімії твердого тіла – член семінару;

Кайкан Л. С. – доктор фізико-математичних наук – член семінару;

Іванічок Н. Я. – кандидат фізико-математичних наук – член семінару.